ROLNIK KORZYSTA NA FOTOWOLTAICE

ROLNIK KORZYSTA NA FOTOWOLTAICE

W Polsce koszty energii w produkcji rolnej wynoszą powyżej 12 proc. i są jednymi z najwyższych w UE. Świetnym rozwiązaniem tego problemu jest własna instalacja fotowoltaiczna! W Niemczech połowa z 2 mln niewielkich (czyli do 200 kV) instalacji OZE należy do osób fizycznych, przede wszystkim rolników. Podobnie jest w Australii, gdzie większość z 1,5 mln małych OZE też jest w rękach miejscowych farmerów! Dodatkowo rolnicy mogą liczyć na dodatkowe korzyści związane z posiadaniem własnej mikroelektrowni, obniżając koszty gospodarstwa jeszcze bardziej!